Okvir držača registracijskog broja.

Boja

Srebrna