Aluminij, bilješka od 50 listova. Isporučuje se kemijskom olovkom s plavom tintom.

Boja

Crna, Crvena, Plava