Traka za glavu rogova sobova u filcu.

Boja

Crvena