Obojena, drvena yo-yo s crnom žicom.

Boja

Crvena, Plava, Žuta