Mapa za dokumente od recikliranog papira.

Boja

Prirodna